دسته بندی: بازی های آموزشی

کاربرگ های آموزش مفهوم جزء و کل

در این کاربرگ های آموزشی، سعی شده است که مفهوم جزء و کل به عنوان یکی از مفاهیم اصلی، در قالب تصاویر، به کودک سه سال به بالا آموزش داده شود. با یادگیری این مفهوم که جزئی از مفاهیم ریاضی به شمار می آید، زمینه برای آموزش پایین به بالا و بالا به پایین نیز فراهم می شود. همچنین می توان از این کاربرگ ها به عنوان تست هوش برای کودکان آموزش دیده، استفاده کرد.    

بازی آموزشی 23: مفهوم جزء و کل

در این بازی آموزشی که برای کودکان چهار سال به بالا مناسب است، سعی شده که مفهوم جزء و کل به عنوان یکی از مفاهیم اصلی مورد نیاز، در قالب بازی آموزش داده شود. به این ترتیب کودک یاد میگیرد که در آینده، مسائل و مشکلات را از بالا نگاه کند و بتواند آنهارا به بهترین نحو حل کند.

با یادگیری این مفهوم که جزئی از مفاهیم ریاضی به شمار می آید، زمینه برای آموزش پایین به بالا و بالا به پایین نیز فراهم می شود.

تمرین 1

در این بازی شما باید سعی کنید تا کودکتان از یک موضوع کلی به جزئی ترین بخش آن برگردد.

در ابتدا بازی از کل به جزء را با یک مثال برای کودکتان توضیح دهید. برای مثال: در خانه اتاق وجود دارد, دراتاق کمد، در کمد لباس داریم و ….

زمانی که کودکتان متوجه موضوع شد و بازی را فهمید از او بخواهید شروع کند و بازی را دونفره اجرا کنید.

در این بازی هرکس که نتوانست آن را ادامه دهد، یک موضوع و یا موقعیت جدید را باید پیدا کند و بازی را دوباره شروع کند. برای مثال میتواند در مرحله جدید با مثال آشپزخانه شروع کند. در آشپزخانه یخچال است و در یخچال جعبه نان است و در آن نان است. 

تمرین 2

تصاویری از مکان‌های مختلف به کودک نشان داده و از او بخواهید اشیاء مربوط به هر یک از مکان‌ها را مشخص کند.

همچنین می توانید برای اثربخشی و یادگیری بیشتر، از کاربرگ های آموزش مفهوم جزء و کل در نهال مهر استفاده کنید.

چیستان 23

اون چیه که؟

پاسخ چیستان قبلی، «صابون» بود.

چیستان 22

اون چیه که؟

وقتی دوش میگیره

کوچیکتر میشه

پاسخ چیستان قبلی، «تاریکی» بود.

چیستان بیستم

دارم میام با پیچ و تاب

از راه دوری با شتاب

صاف و تمیزه بدنم

همیشه خیسه پیرهنم

پاسخ چیستان قبلی، «عنکبوت» بود.

چیستان 21

اون چیه که؟

هرچی بیستر باشه

تو کمتر میبینی

پاسخ چیستان قبلی، «رود» بود.

چیستان نوزدهم

نه میل دارم نه کاموا

تور می بافم با هشت پا

کُنج دیوار میشینم

شکارمو میبینم

پاسخ چیستان قبلی، «گاوصندوق» بود.

بازی آموزشی 22: مفهوم داخل و خارج

فهمیدن مفاهیم فضایی مثل داخل و خارج، برای تکامل مغز مهم است.

بازی هایی که به درک مفهوم فضا منجر می شوند، در سال های آینده برای کودکتان مفید خواهد بود.

تمرین 1

یک پاکت کاغذی یا جعبۀ بزرگ بردارید و اسباب بازی دلخواه کودکتان را درون آن بگذارید. سپس به کودکتان کمک کنید تا اسباب بازی را بپیدا کند و خارج کند.

آن را دوباره در جعبه بگذارید و این بازی را چند باز تکرار کنید.

یک شعر بامزه بسازید و هر بار که اسباب بازی را دوباره در جعبه می گذارید، بخوانید.

تمرین 2

می توانید در داخل حیاط یک گردی بکشید و یا با کمک کودک با استفاده از لگوها، یک گردی بسازید. سپس از کودک بخواهید که به داخل گردی برود و بعد، از آن بیرون بیاید.

تمرین 3

یکی از اعضای خانواده را به بیرون از اتاق بفرستید و بعد از کودک بپرسید کجاست؟ او اشاره می کند به خارج از اتاق و در همین زمان کلمه ی خارج را به کار ببرید.

تمرین 4

مامان: عروسکت کجاست؟

کودک: داخل کمد

مامان: لباسهات کجاست ؟

کودک : داخل کیف

و …